تکنولوژی

پنجمین «کتاب سفر» علی‌بابا منتشر شد

«شرکت سفرهای علی‌بابا» پنجمین جلد از مجموعه «کتاب سفر» را تحت عنوان «کتاب سفر بندر انزلی» منتشر کرد. این کتاب به شکل دیجیتال و رایگان در اختیار علاقمندان سفر و گردشگری قرار گرفته است. پیش از این کتاب سفر شهرهای اصفهان، استانبول، کیش و آنتالیا منتشر شده بود.

بندر انزلـی فرزند ارشـد کـه نه، اما بعد از رشـت فرزند بـزرگ گیلان بـه حسـاب می‌آیـد؛ شـهری کـه چنـد جزیـره و شـبه‌جزیره را دور هـم جمـع کـرده و بـا دریـا همنشـین شـده اسـت. در هر زمان از سـال که راهی انزلـی شـوید، بندر بـرگ برنده‌ای برای روکـردن دارد و حال‌وهـوای خوشـی بـه سـفرتان می‌بخشـد.

بهترین زمان سفر به انزلی چه فصلی است؟ کجا اقامت کنیم که بتوانیم هر روز با کمترین پیاده‌روی دریا و مرغان ماهی‌خوار را ببینیم؟ این شهر باران‌های بی‌دریغ، در چه فصلی زیباتر و مهمان‌نوازتر است؟ کجا برویم ماهی تازه بخوریم یا چطور بفهمیم بازارهای محلی چه روزی و کجاها برپا می‌شوند؟ به غیر از این‌ها، با چه وسیله‌ای سفر کنیم که مقرون‌به‌صرفه باشد؟ اگر کودک یا همراه معلولی با ما باشد امکانات موردنیازش را چگونه تامین کنیم؟ سوغات بندر انزلی چیست و کافه‌هایی که پاتوق جوانانش هستند را چگونه بیابیم؟

کتاب سفر برای پاسخ به همین سوالات و هزاران سوال ریزودرشت دیگر منتشر می‌شود. سفر قبل از حرکت و خریدن بلیط شروع می‌شود و با رویاپردازی شما درباره مقصد ادامه می‌یابد و کتاب سفر بندر انزلی هم از همین قاعده پیروی می‌کند. کتاب سفر تلاش کرده هیچ پرسشی در این زمینه بی‌پاسخ نماند. راهنمای جامع جاذبه‌های گردشگری، معرفی اماکن اقامتی، آدرس و شماره‌تلفن‌های موردنیاز در هر سفر، فاصله مراکز خرید و تفریحی از مکان‌های دیدنی و اطلاعات به‌دردبخور درباره فرهنگ و آداب‌و‌رسوم و غذاهای محلی و در کل سیر تا پیاز آنچه نیاز دارید را در این کتاب می‌توانید پیدا کنید.

اگر در کتاب‌های سفر قبلی صرفا به معرفی همان شهر پرداخته شده بود، در کتاب سفر بندر انزلی معرفی روستاها و مناطق توریستی اطراف انزلی مثل دهکده ساحلی، روستاهای حسن رود و اشپلا و… نیز مدنظر قرار گرفته‌اند. نویسنده کوشیده با اطلاعاتی که در اختیارتان قرار می‌دهد، حالا که این همه راه تا انزلی رفته‌اید بهترین بازدهی را هم داشته باشید.

اینکـه چـه فصلی را برای سـفر به بندر انزلـی انتخاب کنیـد، کاملا بـه هدفتـان از سـفر، علایق و شـرایط خودتـان بسـتگی دارد. اگر به‌دنبال تجربه تفریحات دریایی، شنا و آفتاب‌گرفتن هسـتید، اواخـر بهـار و تابسـتان می‌توانـد زمان مناسـبی برایتان باشـد؛ اما اگر تحمل هوای شـرجی و گرم برایتان سـخت است، بهتـر اسـت در زمان‌های خنک‌تر راهی انزلی شـوید.

بهار بـا میانگین دمـای حـدود ۱۸ درجه سـانتی‌گراد، معتدل‌ترین فصل در بندر انزلی اسـت. در بهارهای انزلی برخلاف انتظـار، خبـری از بارش‌های شدید و طولانی نیست. هـوا معمـولا تـا نیمـه فروردین‌مـاه هنوز قدری سـرد اسـت و هرچـه بـه تابسـتان نزدیـک می‌شـویم، دمـا بالاتر می‌رود.

تفریحات دریایی بنـدر انزلی؛ مثل شـاتل،  پاراسـل و قایق‌سـواری در تالاب و دریا، بیشـتر از اینکـه وابسـته بـه فصـل خاصـی باشـند، بـه شـرایط جـوی در طـول سـفر شـما بسـتگی دارنـد؛ بـرای مثال ممکن اسـت بـه دلیل وزش بـاد یـا بـاران نتوانید از پاراسـل اسـتفاده کنید یـا به خاطـر طوفان، قایقران‌ها کسـی را سـوار نکنند .

بخش مهمی از شهرت بندر انزلی به تالاب و نیلوفرهای آبی آن گره خورده است. تـالاب بنـدر انزلـی بـا نیلوفرهـای آبـی و پرنده‌هـای مهاجـرش، مثـل شناسـنامه بنـدر انزلی به حساب می‌آید و حق انزلی‌گردی بـدون دیـدن تـالاب ادا نمی‌شـود. وارد تـالاب کـه شـوید، قایق‌هـای موتـوری را می‌بینید که گـردش روی مـرداب، دیـدن پرنـدگان و ماهی‌ها و عکس‌گرفتـن از خانه‌هـای رنگـی را به شـما پیشـنهاد می‌کنند؛ از آن پیشنهادهایی که حتی اگر تجربه‌اش را داشـته باشـید، بـاز هـم دوسـت داریـد تکـرارش کنیـد. چیـزی کـه دربـاره تـالاب انزلـی خیلی شـگفت‌انگیز بـه نظر می‌آیـد، عمر پانزده‌‍‌هزارسـاله آن اسـت؛ اما حقیقت این اسـت که بـا توجـه به خطرهایـی که محیط طبیعـی این مرداب را تهدید می‌کند، معلوم نیست از اینجا به بعد چقدر از عمـر تـالاب زیبـای انزلـی باقـی مانده باشـد. پس حتما بازدید از تالاب را در برنامه سفرتان بگنجانید.

شهرهای شمالی به بازارهای محلی خود زنده‌اند. اگر نگوییم طرفداران بازارهای سنتی و محلی بیشتر از مراکز خرید مدرن انزلی هستند، حداقل می‌توانیم بگوییـم هم‌اندازه‌انـد. بدون‌‌شـک قـدم‌زدن در ایـن بازارهـا، حتـی بدون قصد خرید هم لـذت زیادی دارد و حسـابی مـزه می‌دهـد! پـس ایـن بخـش از کتـاب را از دسـت ندهیـد و حداقـل به یکـی از بازارهای محلی سر بزنید.

کتاب سفر چیست؟

«کتاب سفر» مجموعه کاملی است از هر آنچه یک مسافر باید از ابتدا تا انتهای سفر به یک نقطه بداند و ابزارها و وسایلی که نیاز است همراه داشته باشد. مجموعه کتاب سفر با وجود راهنمای استفاده موجب سهولت دسترسی مسافران نیز خواهد شد. بخش‌هایی با عنوان «بهتر است بدانید که…»، «فوت‌وفن» و «حواستان باشد!» شما را از دردسرهای احتمالی و عدم آشنایی با مقررات و خرده‌فرهنگ‌های شهر مقصد حفظ کرده و تلاش می‌کند در دردسر نیفتید.

این مجموعه کتاب رایگان است و همیشه هم رایگان خواهد ماند. این کتاب‌ها به صورت دیجیتال و نسخه آفلاین ارائه می‌شوند و بدون دغدغه دسترسی به اینترنت همیشه قابل‌استفاده هستند. در دورافتاده‌ترین نقاط هم می‌توانید از این کتاب استفاده کنید. مجموعه کتاب سفر علی‌بابا کتاب‌های مرجعی هستند که لازم نیست از صفحه اول تا آخر آن را مطالعه کنید تا اطلاعات مورد نیازتان را پیدا کنید. صفحات کتاب طوری طراحی شده‌اند که شما با استفاده از فهرست‌ها و گزینه‌های تعاملی مختلف، بتوانید به راحتی جواب سوال‌هایتان را با یکی دو کلیک پیدا کنید. همچنین ویژگی‌هایی مثل چک‌لیست‌های مختلف و صفحه یادداشت داخلی هر فصل، به شما کمک می‌کند تا اطلاعات کتاب را شخصی‌سازی کنید.

از مجموعه کتاب سفر «شرکت سفرهای علی‌بابا» تاکنون کتاب سفر استانبول و آنتالیا برای سفرهای خارجی و کتاب سفر کیش و کتاب سفر اصفهان منتشر شده بود و کتاب سفر بندر انزلی پنجمین کتاب از این مجموعه است.

این مجموعه تعاملی است و مدام به‌روز می‌شود؛ هر گردشگری می‌تواند پس از سفر به آن شهر، تجربه خودش را در قالب یادداشت برای «شرکت سفرهای علی‌بابا» بفرستد و پس از ارزیابی‌های لازم به این کتاب افزوده خواهد شد.

کتاب سفر آفلاین و بدون نسخه فیزیکی است؛ بنابراین نه جایی در چمدان شما می‌گیرد و نه برای تهیه آن درختی قطع شده است. با خیال راحت ورق بزنید.

مجله خبری lastech

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا